Галерија

 

 

Концерт на Танец за подршкана КУД Кирил Пејчиновиќ - Теарце

Концерт на Танец за подршкана КУД Кирил Пејчиновиќ - Теарце

Настап за Стоматолошка комора на Република Македонија

Настап за Стоматолошка комора на Република Македонија

Настап за Трансфузиологија на Република Македонија

Настап за Трансфузиологија на Република Македонија

Настап за сојуз на композитори на Република Македонија

Настап за сојуз на композитори на Република Македонија

Концерт во Истибања

Концерт во  Истибања

Целовечерен концерт по повод 50 години од Уставен Суд на Република Македонија

Целовечерен концерт по повод 50 години од Уставен Суд на Република Македонија

50 години од уставен суд на Република Македонија

50 години од уставен суд на Република Македонија

Настап за Стопанска Комора на Република Македонија

Настап за Стопанска Комора на Република Македонија

2ри Август - Илинден

2ри Август - Илинден

Концерт во Сплит - Хрватска

Концерт во Сплит - Хрватска
1234567891011121314151617181920212223